وبلاگ ثبت فارابی

اظهارنامه ثبت شرکت + تقاضانامه شرکت سهامی خاص1 min read

اظهارنامه ثبت شرکت

مشاوره ثبت شرکت

مشاوران ارشد ثبت فارابی آماده پاسخگویی به شما عزیزان در خصوص امور ثبتی می باشد.

ثبت فارابی برای مشتریان عزیز تهرانی،امکان اعزام کارشناس ثبتی را فراهم کرده است.

همچنین برای تمامی مشتریان در تمام کشور امکان مشاوره رایگان ثبت وجود دارد.

مطالبی که در این مقاله میخوانید :

یکی از مراحل مهم دیگر ثبت شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود، ارائه تقاضانامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود می باشد. این مدرک همراه با اساسنامه شرکت و صورتجلسه و سایر مدارک دیگر باید برای اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد. در تقاضانامه شرکت سهامی خاص باید یک سری نکات ریز را با دقت رعایت کرد. هرگونه اشتباه در پر کردن تقاضانامه شرکت سهامی خاص می تواند مشکلات زیادی را در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص برای شما به وجود آورد.

در هنگامی که شما اطلاعات اولیه ثبت شرکت سهامی خاص را در سامانه ثبت شرکتها وارد نمودید باید تقاضانامه ثبت شرکت سهامی خاص را هم در این سامانه آپلود نمایید.

سوالی که برای بسیاری از مشتریان به وجود می آید این است که تقاضانامه شرکت سهامی خاص چه تفاوتی با شرکتنامه شرکت سهامی خاص دارد.

در جواب این سوال باید گفت تقاضانامه و شرکتنامه شرکت سهامی خاص هر دو در عمل به یک معنا بوده و نمیشود گفت با هم متفاوت هستند.

نمونه شرکتنامه شرکت سهامی خاص

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی

نام شرکت:

هویت کامل و اقامتگاه موسسین:

نام و نام خانوادگی- مشخصات کامل شناسنامه ای – آدرس و کد پستی موسسین:

موضوع شرکت: (در صورت مجوزی بودن  موضوع فعالیت می بایست ابتدا از ارگان مربوطه مجوز تهیه فرمایند)

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک (شامل ……. ریال سرمایه نقدی و یا ………… ریال سرمایه یر نقدی به تایید کارشناس دادگستری)

تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن (اگر سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام)

میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند (با تعیین شماره حساب و مشخصات بانکی که در آن حساب باز شده است) در مورد آورده غیرنقدی می بایست به وضوح توسط کارشناس دادگستری تایی گردد.

مرکز اصلی شرکت به همراه کدپستی:

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود / نامحدود

(درصورتیکه مدت شرکت محدود باشد پس از انقضای مهلت، شرکت به صورت قانونی منحل میگردد.)

مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند:

نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت (به همراه مشخصات کامل شناسنامه ای)

بازرسان اصلی و علی البدل شرکت (مشخصات کامل شناسنامه ای به همراه ذکر سمت)

محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن (در صورت وجود شعبه به همراه تعیین مدیر شعبه)

اساسنامه شرکت مشتمل بر … ماده  و … تبصره  می باشد که در جلسه مورخ …………. موسسین شرکت به تصویب رسیده است .

محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس ) و اعضاء هیات مدیره

تقاضانامه ثبت شرکت سهامی خاص

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی

نام شرکت:

هویت کامل و اقامتگاه موسسین:

نام و نام خانوادگی- مشخصات کامل شناسنامه ای – آدرس و کد پستی موسسین:

موضوع شرکت: (در صورت مجوزی بودن  موضوع فعالیت می بایست ابتدا از ارگان مربوطه مجوز تهیه فرمایند)

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک (شامل ……. ریال سرمایه نقدی و یا ………… ریال سرمایه یر نقدی به تایید کارشناس دادگستری)

تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن (اگر سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام)

میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند (با تعیین شماره حساب و مشخصات بانکی که در آن حساب باز شده است) در مورد آورده غیرنقدی می بایست به وضوح توسط کارشناس دادگستری تایی گردد.

مرکز اصلی شرکت به همراه کدپستی:

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود / نامحدود

(درصورتیکه مدت شرکت محدود باشد پس از انقضای مهلت، شرکت به صورت قانونی منحل میگردد.)

مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند:

نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت (به همراه مشخصات کامل شناسنامه ای)

بازرسان اصلی و علی البدل شرکت (مشخصات کامل شناسنامه ای به همراه ذکر سمت)

محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن (در صورت وجود شعبه به همراه تعیین مدیر شعبه)

اساسنامه شرکت مشتمل بر … ماده  و … تبصره  می باشد که در جلسه مورخ …………. موسسین شرکت به تصویب رسیده است .

محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس ) و اعضاء هیات مدیره

 

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی

نام شرکت:

هویت کامل و اقامتگاه موسسین:

نام و نام خانوادگی- مشخصات کامل شناسنامه ای – آدرس و کد پستی موسسین:

موضوع شرکت: (در صورت مجوزی بودن  موضوع فعالیت می بایست ابتدا از ارگان مربوطه مجوز تهیه فرمایند)

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک (شامل ……. ریال سرمایه نقدی و یا ………… ریال سرمایه یر نقدی به تایید کارشناس دادگستری)

تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن (اگر سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام)

میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند (با تعیین شماره حساب و مشخصات بانکی که در آن حساب باز شده است) در مورد آورده غیرنقدی می بایست به وضوح توسط کارشناس دادگستری تایی گردد.

مرکز اصلی شرکت به همراه کدپستی:

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود / نامحدود

(درصورتیکه مدت شرکت محدود باشد پس از انقضای مهلت، شرکت به صورت قانونی منحل میگردد.)

مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند:

نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت (به همراه مشخصات کامل شناسنامه ای)

بازرسان اصلی و علی البدل شرکت (مشخصات کامل شناسنامه ای به همراه ذکر سمت)

محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن (در صورت وجود شعبه به همراه تعیین مدیر شعبه)

اساسنامه شرکت مشتمل بر … ماده  و … تبصره  می باشد که در جلسه مورخ …………. موسسین شرکت به تصویب رسیده است .

محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس ) و اعضاء هیات مدیره

 

دانلود فرم اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

 

برای راحتی شما عزیزان ما سعی کردیم که فرم اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص را به صورت فایل word و هم به صورت فایل pdf در اختیار شما عزیزان قرار بدهیم.
برای دانلود فرم اظهارنامه به صورت فایل word ثبت شرکت سهامی خاص روی این لینک کلیک نمایید.

برای دانلود فرم اظهارنامه به صورت فایل pdf ثبت شرکت سهامی خاص روی این لینک کلیک نمایید.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest

مقالات مرتبط

ثبت شرکت دانش بنیان
علیرضا افراشته

ثبت شرکت دانش بنیان و مزایای ثبت آن + جدیدترین قوانین ۱۴۰۲

در این مقاله با ویژگی های شرکت دانش بنیان و مراحل ثبت شرکت دانش بنیان آشنا می شوید.
همچنین به صورت کامل به شما توضیح داده می شود که برای ثبت شرکت دانش بنیان باید چیکار بکنیم.
مزایای ثبت شرکت دانش بنیان نیز برای شما عزیزان توضیح داده شده است.

ادامه مطلب »
patent
علیرضا افراشته

ثبت اختراع به همراه ۴ نکته کلیدی برای مرحله پژوهشکده برای ثبت اختراع 💛💛

در این مقاله در مورد ثبت اختراع٬ ویژگی های ثبت اختراع٬ مراحل ثبت اختراع٬ و مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع برای شما عزیزان توضیحات کامل و جامعی را جمع آوری کردیم. هدف از تهیه این مقاله رفع تمامی سوالات شما در خصوص ثبت اختراع می باشد.
در صورت ایجاد هرگونه سوال کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

ادامه مطلب »

دانلود فایل آموزش رایگان ثبت شرکت

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
به بالای صفحه بردن Call Now Buttonمشاوره رایگان